"Folkevalgt: Det som fortonet seg mer som gudstjeneste enn et folkevalgtmøte"

Av