"En merkelig kveld i kommunestyresalen"

Av

I årets siste kommunestyre 06.12 skulle saken om hogst rundt Tinnemyra behandles. Sakspapirene hadde i forveien ikke blitt sendt ut før dagen før, men jeg gledet meg over at vi fikk saken på sakskartet og at vi rakk å behandle den før året var omme. Jeg ble overrasket da jeg leste at Rådmannens innstilling var å ikke gjøre noen ting. Grunneier måtte forvalte dette på sin måte og det var ikke noe poeng å verne eller ta vare på området rundt Tinnemyra. Det ble hevdet at det minimum skulle stå igjen et belte med skog på 35 meter. Vi som bruker Tinnemyra vet at Tinnemyra er så mye mer enn 35 meter med skog. Vi vet det er fred og ro, det er orientering for de sportsinteresserte, det er bading, det er familieturer, det er en naturopplevelse og det er en pause fra en kanskje travel hverdag. Skal vi få oppleve dette må vi ha mer enn et belte med 35 meter med skog. I det som var den ”alternative løsningen”, sto det at kommunen kunne gå i forhandlinger for å fremforhandle en frivillig avtale om vern av skogen med grunneier, og at dette vil bli lagt frem igjen for kommunestyret på nyåret. Vi i Rødt har hele tiden sett på Tinnemyra som et veldig viktig område for Notoddens innbyggere og vi ville derfor fremme den alternative løsningen. Da jeg hørte før møtet startet at representanten for SV, Håvard Bakka (som jobber med skog), tidligere på dagen hadde snakket med grunneier og at grunneier var villig til å inngå en avtale med kommunen, tenkte jeg at dette var i boks. Fantastisk! Her spiller grunneier på lag og vi kan stoppe hogsten og få vernet den nærmeste bymarka vi har i kommunen. Jeg skal ikke legge ut om alle de frivillige timene som har blitt lagt ned i området rundt Tinnemyra, men det er ikke få. Vi snakker om årsverk. Stedet er blitt gjort tilgjengelig for veldig mange, og som en arena for helse, integrering og inkludering er det uvurderlig. Så kommer saken opp for kommunestyresalen og plutselig reiser representanter for AP og Høyre seg og argumenterer for at dette er det ingen ting vi kan gjøre noe med. Det blir hevdet at kommunen ikke kan legge seg opp i privat grunn og vi har ingen mulighet for å regulere dette på noen måte. Jeg må si jeg ble litt paff. Jeg kan ikke kalle dette noe annet et veldig dårlig politisk håndverk. Notodden kommune står fritt til å regulere alle sine områder innenfor kommunens grenser, også sine friluftsområder. F.eks Kommunedelplan regulerer så å si alt i sentrum, selv om sentrum for det meste består av privat eiendom. Jeg må si jeg skjønte ingenting. Vi i Rødt fremmet det alternative forslaget og vi fikk med oss SV, V og MDG og noen hederlige unntak i Krf og H. Håvard Bakka la også frem for salen at grunneier selv ville inngå en frivillig avtale, men dette falt for døve ører. Vårt alternative forslag ville ikke bundet kommunen på noen som helst måte. Dette var en frivillig avtale og den måtte uansett bli lagt frem for politisk vedtak en gang til. Og selv om man mente dette kunne bli for dyrt eller at man ikke ville inngå en avtale kunne man i hvert fall høre om hva dette innebar. Men, niks, dette var man ikke villig til å høre på. Her kunne man ikke gjøre noe og AP, H, KrF, FrP og SP sikret flertall for at skogen rundt Tinnemyra ikke har noen verdi for kommunens innbyggere eller frivillige organisasjoner som har jobbet der i timevis, den er bare å hogge ned. Det ble en trist og merkelig kveld. Kristoffer Lia Lerstang Rødt

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags