"Svar til Løberg: -Eg opplever det som dårleg debattkultur"

Av