Debatt: " Et ferskt eksempel er idrettshallen hvor manglende vedlikehold over flere tiår er i ferd med å ødelegge bygget"

Av