Vi trenger et sterkt, men forbedret barnevern

Av

Det norske barnevernet har en lang og stolt historie, men er fortsatt avhengig av kontinuerlig fornying og omstilling i pakt med nye endrede krav og forventninger. Dette har nå sist kommet til uttrykk i den fyldige fagrapporten «Det å reise vasker øynene» fra Helsetilsynet.