Savner et sted å møtes: Har ikke engang et felles huskestativ å samle seg rundt

Ida Enge Monsen er innflytter til Notodden. Etter å ha kjøpt hus på Yli måtte hun og familien gjøre seg kjent i nytt nabolag. Men Yli, som de siste åra har opplevd en ny vår med tilvekst av nye barnefamilier, har ikke så mye som et felles huskestativ å samles rundt.