Personalia

Hanne Kjersti Robertsen og Hans Bugge Andersen gifter seg
Hanne Kjersti Robertsen og Hans Bugge Andersen
Tone Lie og Trine Vikenes gifter seg
Tone Lie og Trine Vikenes
Elise Ingolfsrud og Vegard Mathisen gifter seg
Elise Ingolfsrud og Vegard Mathisen
Mina Gjerde og Alexander Rosenberg gifter seg
Mina Gjerde og Alexander Rosenberg
Ingeborg Mjaugeto og Jim Rune Bergestig Olsen gifter seg
Ingeborg Mjaugeto og Jim Rune Bergestig Olsen
Catrine Haugen og Martin Rinde Evensen gifter seg
Catrine Haugen og Martin Rinde Evensen
Maria Nelly og Ole Halvor gifter seg
Maria Nelly og Ole Halvor
Tonje Markset Lia og Ole Morten Robertsen Isdahl gifter seg
Tonje Markset Lia og Ole Morten Robertsen Isdahl
Ingebjørg Emilie Aarnes og Chase Alexander Jordal gifter seg
Ingebjørg Emilie Aarnes og Chase Alexander Jordal
Tone-Heidi Øvrum og Øystein Hedelund Smith gifter seg
Tone-Heidi Øvrum og Øystein Hedelund Smith
Tor Olav Volland og Laila Folserås gifter seg
Tor Olav Volland og Laila Folserås
Aud Ragnhild Skår og Arnfinn Halderaker gifter seg
Aud Ragnhild Skår og Arnfinn Halderaker