Personalia

Emmet Sandven er 2 år
Emmet Sandven er 2 år
Ida-Helén Småvik Andersen er 8 år
Ida-Helén Småvik Andersen er 8 år
Mina Tjernsmo Olsen er 1 år
Mina Tjernsmo Olsen er 1 år
Emil Ryen Haugen er 1 år
Emil Ryen Haugen er 1 år
Sara Fittipaldi Ryen er 2 år
Sara Fittipaldi Ryen er 2 år
Syver Hagen Urdalen er 8 år
Syver Hagen Urdalen er 8 år
Eira Marie Bakken Bangsund er 1 år
Eira Marie Bakken Bangsund er 1 år
Torjus Sigurdsen er 4 år
Torjus Sigurdsen er 4 år
Iben Liane Akersveen er 3 år
Iben Liane Akersveen er 3 år
Christian Brekke Jamtveit er 5 år
Christian Brekke Jamtveit er 5 år
Filip Eriksson Sauarlia er 10 år
Filip Eriksson Sauarlia er 10 år
Eiril Stokke Trae er 2 år
Eiril Stokke Trae er 2 år
Olav Andreassen og Carine Johansen har fått barn
Olav Andreassen og Carine Johansen
Anne Emilie Stokland og Ole Johnny Seland har fått barn
Anne Emilie Stokland og Ole Johnny Seland
Silje Våle og Torkel Slaattun har fått barn
Silje Våle og Torkel Slaattun
Kristin Antonsen og Torgeir Skårnes har fått barn
Kristin Antonsen og Torgeir Skårnes
Simen Frømyhr Veseth og Ann Marikken Småkasin Natadal har fått barn
Simen Frømyhr Veseth og Ann Marikken Småkasin Natadal
Tommy Torjesen og Anne Rønjom Wabakken har fått barn
Tommy Torjesen og Anne Rønjom Wabakken
Ida kristine indgjerd Frontéri & Phillip André Frontéri har fått barn
Ida kristine indgjerd Frontéri & Phillip André Frontéri
Trine Lønvik Nykås og Ole Martin Sørlie har fått barn
Trine Lønvik Nykås og Ole Martin Sørlie
Terje Blomhaugen og Anne Berge Waskaas har fått barn
Terje Blomhaugen og Anne Berge Waskaas
Carolina Øya og Sveinung Aase har fått barn
Carolina Øya og Sveinung Aase
Gina Vestmoen og Anders Nordbø har fått barn
Gina Vestmoen og Anders Nordbø
Borgar Solberg og Ann Kristin Lia har fått barn
Borgar Solberg og Ann Kristin Lia
Hanne Kjersti Bugge Robertsen og Hans Bugge Andersen har giftet seg
Hanne Kjersti Bugge Robertsen og Hans Bugge Andersen
Elisabeth Lerstang og Kjell Øvrebø har giftet seg
Elisabeth Lerstang og Kjell Øvrebø
Benedikte Skeie Harøy & Rikard Harøy har giftet seg
Benedikte Skeie Harøy & Rikard Harøy
Per Christian Mustorp & Linda Sinnerud Mustorp har giftet seg
Per Christian Mustorp & Linda Sinnerud Mustorp
Ingeborg Mjaugeto og Jim Rune Bergestig Olsen har giftet seg
Ingeborg Mjaugeto og Jim Rune Bergestig Olsen
Catrine Haugen Evensen og Martin Rinde Evensen har giftet seg
Catrine Haugen Evensen og Martin Rinde Evensen
Mariann Berget og Erlend Tjønnås har giftet seg
Mariann Berget og Erlend Tjønnås
Mina Gjerde & Alexander Rosenberg har giftet seg
Mina Gjerde & Alexander Rosenberg
Mari Thorshaug Fjell og Hans Andreas Kaasa har giftet seg
Mari Thorshaug Fjell og Hans Andreas Kaasa
Ester karina Weidemann og Øyvind Øyen har giftet seg
Ester karina Weidemann og Øyvind Øyen
Liv Stokland Høyset og Sindre Ryen Thunberg har giftet seg
Liv Stokland Høyset og Sindre Ryen Thunberg
Kathrine Thunberg og Bård Svalestuen har giftet seg
Kathrine Thunberg og Bård Svalestuen
Hanne Kjersti Robertsen og Hans Bugge Andersen gifter seg
Hanne Kjersti Robertsen og Hans Bugge Andersen
Tone Lie og Trine Vikenes gifter seg
Tone Lie og Trine Vikenes
Elise Ingolfsrud og Vegard Mathisen gifter seg
Elise Ingolfsrud og Vegard Mathisen
Ingeborg Mjaugeto og Jim Rune Bergestig Olsen gifter seg
Ingeborg Mjaugeto og Jim Rune Bergestig Olsen
Mina Gjerde og Alexander Rosenberg gifter seg
Mina Gjerde og Alexander Rosenberg
Catrine Haugen og Martin Rinde Evensen gifter seg
Catrine Haugen og Martin Rinde Evensen
Maria Nelly og Ole Halvor gifter seg
Maria Nelly og Ole Halvor
Kjersti Wictorsen Kola og Borgar Aamaas har giftet seg
Kjersti Wictorsen Kola og Borgar Aamaas