Notodden kommune har de siste dagene fått mange henvendelser fra lokalbefolkningen som ønsker å bidra på ulike måter for flyktningene fra Ukraina som eventuelt kommer til Notodden.

Bidra på ulike måter

Noen ønsker å stille bosted tilgjengelig, noen har klær de ønsker å gi, andre ønsker å bidra på språkkafé og noen ønsker å vise flyktningene rundt i kommunen og sosialisere barna.

For å få en oversikt over hvem som vil bidra med hva, har Notodden kommune opprettet et digitalt skjema hvor man kan registrere sin informasjon og hva de ønsker å gjøre for flyktningene. Informasjonen skal kun brukes internt i forbindelse med krisen i Ukraina.

Kommunen takker for alle bidrag og tar kontakt når det oppstår et aktuelt behov. Skjemaet finner du her.

Regner med å høre fra UDI

Så langt Telen er kjent med har kommunen ennå ikke fått noen formell henvendelse fra UDI om å ta imot noen fra Ukraina, men Telen er kjent med at det har kommet enkelte ukrainske flyktninger til bekjente i Notodden på egen hånd i løpet av den siste uken.

Kommunen regner dog med å bli bedt om å bosette flyktninger om ikke lang tid, som da vil komme til byen fra Nasjonalt ankomstsenter. Hvor langvarig denne bosettingen blir, hvor mange det er snakk om og hvilke behov de har, er foreløpig uvisst.

Notodden kommune oppfordrer også folk til å kontakte Frivilligsentralen og andre hjelpeorganisasjoner lokalt dersom man har ressurser til å bidra.

Kartlegger ledige boliger

Hjartdal formannskap vedtok tirsdag at de vil legge til rette for at flyktninger fra Ukraina kan komme til Hjartdal kommune. Kommunedirektøren har fått i oppdrag å forberede mottak av krigsflyktninger, så snart nasjonale myndigheter ber om det.

Kommunen har derfor begynt å kartlegge Hjartdals kapasitet. For å få oversikt over ledige boliger, ber de om at alle som har eiendom som kan være aktuell for utleie til flyktninger tar kontakt med kommunen.