- Sorggruppe er en samtalegruppe på fire til seks personer som møtes annenhver uke, seks til åtte ganger. Deltakerne kan ha mistet barn, ungdom, ektefelle, søsken eller foreldre som resultat av sykdom, ulykker eller selvmord. I sorggruppen møter du andre i samme situasjon, prater om den eller dem du har mistet. Du kan utveksle opplevelser og erfaringer, råd og informasjon om hvordan man best kan håndtere sin livssituasjon, forteller Kirsti Lunåshaug som jobber med diakoni, som du vil møte sammen med sokneprest Anne Nystein.

Deler erfaringene sine

Mennesker reagerer ulikt i situasjoner hvor de mister noen, og to tidligere deltakere ønsker å dele sin erfaring med det å delta i sorgarbeid på denne måten. Begge ønsker å være anonyme, da de fortsatt er i en sårbar situasjon.

"Når en går i sorggruppe, treffer en andre i samme situasjon. Bra å dele opplevelser, ser at en ikke er alene. Vi snakker om reaksjoner ved det å miste som normalt. En får hjelp til å finne veien videre, finne mening med livet. Vi har pratet om merkedager, hvordan takle tunge dager når en plass er tom. I familien begrenset hvor lenge vi kan snakke om sorgen og savnet. Det er heller ikke alt vi kan snakke om. Godt å ha noen andre å snakke med som forstår. Opplever at venner som var der for meg før, ikke er der lenger. I sorggruppen er vi sammen om å sette ord på alt dette, sier en tidligere deltaker i sorggruppe."

Lunåshaug forklarer at i sorggruppen kan en få kunnskap og hjelp til å sette ord på sin egen situasjon og reaksjoner. Dette kan bidra til å normalisere følelsene man sliter med og dempe følelsen av å være alene.

- I sorggruppen får man redskaper og metoder for å takle egen sorgreaksjon. Når man hører andre fortelle om sine erfaringer, kan det bidra til å skape klarhet i egne tanker og reaksjoner, sier Lunåshaug.

- Så raskt som mulig

Sorggruppen er et nyttig fellesskap, og menigheten er opptatt av at deltakerne opplever gjensidig trygghet etter hvert som de blir bedre kjent med hverandre.

- Målet er ikke å riste av seg sorgen, men å gjenvinne egne krefter slik at du kan møte hverdagens krav. Alle som deltar har taushetsplikt, og tilbudet er helt gratis, opplyser Lunåshaug.

"Viktig å komme sammen med likestilte, vi har alle mistet en nær person. Fellesskapet betyr mye, de andre har opplevd noe lignende, og de forstår. Bra på en måte og på samme tid vondt å høre på andres historier. Det verste må være å miste et barn. Har møtt koselige mennesker. En lettelse å få snakke, det blir lettere. Sorgarbeid tar tid, sier en tidligere deltaker i sorggruppe. "

Notodden menighet ønsker å starte opp arbeidet så snart de har en gruppe på minst tre deltakere. Sorggruppene har møtene sine på Notodden menighetshus, som ligger rett ved Notodden kirke. Hvis du vil være med i en sorggruppe, eller ønsker å vite noe mer om dette tilbudet er det bare å ta kontakt med Kirsti Lunåshaug (diakonien) eller sokneprest Anne Nystein.