– Vi sitter på gratis

– Istandsetting av Tinnosslippen har Riksantikvaren og staten betalt, Hydro har bidratt på Lienfoss, Bryn Eiendom i Hydro-parken. Skal vi være gratis- passasjerer?