(TA:) – Vi ønsker Klevarsida en god asfaltert sommer, sa utvalgsleder Arve Høiberg da beslutningen var tatt.

– Dette er en fantastisk gladmelding, for selv om hovedutvalget har funnet midlene i de siste møtene er dette noe vi oppsittere har arbeidet for i 20 år. At vi nå kommer i mål er helt ubeskrivelig – det er nesten så jeg tok til tårene da Arve Høiberg ringte meg og fortalte om vedtaket. Det er en fantastisk avslutning på en endeløs rekke med frustrasjon, irritasjon og motgang, sier Torgeir Stavdal, som i en årrekke har fungert som talsmann for beboerne på Klevarsida.

Innstilling fra fylkesdirektøren før møtet var at det ble satt av 14,3 millioner kroner, inkludert moms, til forsterkning og asfaltering av fylkesvei 3340 Klevarsida i investeringsbudsjettet for 2022. Prosjektet finansieres med 11,4 millioner kroner som overføres fra drift til investering i andre tertial, og 2,9 millioner kroner i momskompensasjon - og slik ble det.

Dermed er det klart at en av Telemarks verste veier – spesielt i vårløsningen – nå blir stabilisert og asfaltert før vinteren kommer.

Fylkesvei 3340 starter fra fylkesvei 360 ved Nautesund og går sammenhengende til Notodden langs vestsiden av Heddalsvannet. Total lengde på veistrekningen er rundt 15,5 kilometer – hvorav rundt bare halvparten er asfaltert.

Sommeren 2021 fortok man asfaltering av en grusveistrekning i et prøveprosjektet på 500 meter. Prøveprosjektet ble ansett som vellykket. Det som skjer sommeren 2022 er at man fortsetter forsterkningsarbeidet langs grusveien – med duk, kult og topplag – der veien bygges opp en halv meter, pluss grøfting og dreneringsarbeid. Deretter skal resten av veien – en strekning på 6,5 kilometer – asfalteres.