Gå til sidens hovedinnhold

– Vi må prioritere andre ting enn lyssetting av ei bru

Notodden kommune ønsker at Bane NOR ser på muligheten for å lyssette Gaupespranget bro langs Tinnosbanen. Bane NOR svarer at dette ikke er en del av jernbanens infrastruktur – og vil bruke tildelte penger på nødvendig vedlikehold.

For abonnenter

Gaupespranget bru ligger langs bomveien (20 kroner) som går gjennom Liengrenda – mellom Årlifoss og Gransherad, og er i dag knapt synlig fra veien. Ordfører Gry Fuglestveit skriver på vegne av Notodden kommune at de også ønsker at det blir hogd noe skog - slik at sikten til broa blir bedre fra veien.

Andre planer

Bane NOR har imidlertid andre planer for de rundt fire millionene de har til rådighet for å ruste opp Tinnosbanen i 2021. I fjor brukte Bane NOR 7,5 millioner kroner på å sandblåse og male opp de største broene på Tinnosbanen, mens de i år skal ta de resterende fem mindre broene.

-Lyssetting er lite sannsynlig med de budsjettene vi har. Vi må konsentrere oss om mer verdibevarende tiltak, og i år er det de små broene, linjesprøyting, rensk av stikkrenner og maling av vernede KL-master og åk på Notodden stasjon som prioriteres. Vi håper å komme i gang med arbeidet i løpet av sommeren, og henter nå inn anbud fra entreprenører, sier prosjektansvarlig Lars Kihle, som sier det er viktig å gjøre disse tiltakene nå – før situasjonen blir kritisk for både stikkrenner og ødeleggende vegetasjon med tanke på svilledekket.

Med tanke på Gaupespranget bro er det til vurdering om det skal gjøres vegetasjonsrydding for å åpne opp sikten.

Venteskur på Tinnoset

Notodden kommune har også et ønske om at det gamle venteskuret på Tinnoset stasjon blir gjenreist på sitt opprinnelig sted – ettersom deler av grunnmuren fortsatt står der. Tinnosbanens Venner, har sammen med Rjukanbanen, laget foreløpige skisser for å kunne realisere et slikt prosjekt. Venteskuret skal se ut som i gamle dager, men tilrettelegges med handikaptoalett, vann og strøm. Venteskuret skal imøtekomme turister som stopper på egen hånd, isfiskere på vinteren og de som kommer i land med Storegut. Når det gjelder stasjonsboligen er den nå overtatt av jernbanemuseet.

Banesjef Vestfold-Telemark, område sørvest, Bjørn Ståle Varnes har svart Notodden kommune med at Bane NOR vil prioritere vedlikehold på infrastrukturen på banen, men at de kan gjøre avtale med Notodden kommune om å dekke tiltakenes kostnader – her under også lyssetting av Gaupespranget Bro.

Samme neste år

Til Telen sier Varnes at Bane NOR i 2022 vil ha rundt fire millioner kroner til videre vedlikehold av banens infrastruktur.

-Dette er midler vi får tildelt til vernede og fredede strekninger, men ikke i nærheten av hva vi trenger for å gjøre banen kjørbar. Det er små drypp vi får tildelt, og det er lite som tyder på at vi får det løftet over statsbudsjettet som må til for å gjøre den kjørbar, sier Varnes, som legger til at man også er i gang med svillebytting på strekningen Notodden-Hjuksebø – som også er en del av Tinnosbanen.

-Dette er også en vernet strekning, men ettersom den er operativ har vi ikke samme strenge krav som på strekningen Notodden-Tinnoset. Nå skal det legges betongsviller, foretas med rydding langs linjen og skiftes ut gamle master mellom Hjuksebø og Notodden, sier han.

Kommentarer til denne saken