Telen omtalte forrige uke masterstudent Kjersti Elgesem Kostveit (26), som har vært sterkt preget av ensomhet under koronapandemien.

Vi har i etterkant forsøkt å kartlegge tiltakene som er satt i gang for å ivareta den psykiske helsen under pandemien. Men å få informasjon om konkrete tiltak skulle vise seg å være lettere sagt enn gjort.

USN labyrinten

Vi starter ved servicekoordinator for Studentsamskipnaden i Sørøst – Norge, Signe Mari Ulsvik Olsen, som holder til på Notodden. Men hun ønsker ikke å uttale seg om tiltakene lokalt, og henviser Telen videre til USNs sentralbord og universitetets kommunikasjonsavdeling. Seksjonssjef Ingvild Gjone Sildnes ved avdeling for kommunikasjon og marked, seksjon for media og formidling, Campus Porsgrunn kan fortelle Telen at universitetet kontinuerlig jobber med å finne tiltak, men har ingen konkrete eksempler på Notodden.

Les også

Kjersti (26) har kjent på ensomheten på en helt ny måte gjennom pandemien: - På kort tid ble alt revet vekk og det var helt katastrofe!

Er i Horten - ikke kjent med Notodden

Det har heller ikke studentleder Karoline Lie, som leder hele Studentdemokratiet for alle USNs campus. For selv studerer hun i Horten, uten direkte kjennskap til tiltakene på Notodden. Hun kan derfor kun uttale seg på generelt grunnlag:

- Da pandemien brøt ut var det studenter fra ulike organisasjoner som gikk sammen for å organisere ulike sosiale treff digitalt. Studentpresten har organisert online kaffe-prat som en støtte til studentene. Det samme har utdannings-og karrieretjenesten gjort sentralt. I utgangspunkt var det mennesker uten dette som ansvarsområde som tok på seg oppgaven for studentene. Det ble organisert kaffe-prat, bakekveld, quiz og filmkveld digitalt. Universitetsledelsen har fokusert på fysiske forelesninger og oppfordrer studentene til å ta kontakt med hverandre og etablere kollokviegrupper. Studentpresten tilbyr også daglig «mindfullness» seminar som alle studenter kan logge seg på et felleskap på nett. Det skjer ulike ting på de forskjellige campusene og alt er åpent på tvers. Vår største utfordring er kommunikasjon, ettersom det er vanskelig å nå ut til alle studentene. I Studentdemokratiet jobber vi for at det skal være en del tiltak, men studentene må selv ta ansvar, sier Karoline Lie.

Den frivillige innsatsen er krevende

- Jeg vet at det tidligere har vært tilbud om samtaleterapi og psykologhjelp på universitetet, sier campusleder for studentene på Notodden, Kristian Alexander Hepworth.

- Grunnet korona er tilbudet flyttet til online plattformer og er noe redusert. Studentdemokratiet oppfordrer studentene til å bruke Zoom og andre tjenester for å holde kontakten online. Online gaming er også mer fremtredende selv om det kun er et privat initiativ. Det er vanskelig å finne lokale løsninger i en hektisk studenthverdag. Vi planlegger å gjennomføre en meningsmåling for å kartlegge behov, men ettersom alt er frivillig innsats og skal kombineres med skole tar det noe tid, mener Hepworth.

Erkjenner at håndteringen burde vært bedre

Carl-Magnus Nystad, Campus kontakt Notodden, erkjenner at det finnes elever som faller utenfor, og at det kunne vært iverksatt bedre systemer for å fange dette opp. Han stiller likevel spørsmål vedrørende hvem dette ansvaret tilhører.

- Fra midten av oktober ble svømmebassenget åpnet og studentene ble oppfordret til å bruke campus som møteplass fremfor private hjem. Dette var et bevisst tiltak for å opprettholde sosialt felleskap der det var mulig med fornuftig smittevern avstand. Dette stoppet som følger av de nye nasjonale tiltakene nå etter nyttår. Universitetets fokus har vært på å opprettholde kvalitet i undervisningen og unngå unødvendige stopp i studieprogresjon, og det vært oppfordret til mer kontakt mellom lærere og studenter gjennom oppfølgingssamtaler. Vedrørende det sosiale bør det være et samarbeid mellom universitetet og studentorganisasjonen, mener Nystad.

Utenlandsstudentene vil tvinge frem tiltak

USN Notodden har en rekke utenlandsstudenter som i disse dager gjennomfører karantene plikten på karantene hotell. Nystad mener konkrete sosiale tiltak vil måtte løftes opp når disse ankommer Campus.

- De første utenlandsstudenten er ventet å komme allerede på mandag. Dette er studenter som ikke har andre alternativer, og det er flere ting som må tas hensyn til. I dag er det svært få studenter på campus og disse kunne nok blitt bedre sett. En større studentgruppe på campus vil trolig føre til flere tiltak og tilrettelegging, sier Nystad, som håper at smittesituasjonen gjør at de nasjonale retningslinjene åpnes noe fra uke 3.

Deler ut studentmidler til egne initiativ

Heidi Pettersen hos Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge avdeling Vestfold, kan fortelle om en rekke tiltak og muligheter som er tilrettelagt pandemien, men erkjenner at det er vanskelig å nå ut med informasjon til studenter på alle campus.

- Studentsamskipnaden deler ut studentmidler slik at studenter selv kan starte aktiviteter på Campus som kor og filmklubb. Under korona har vi opphevet søknadsfristen slik at man kontinuerlig kan søke om midler. Det var et av våre første tiltak. Vi har også hatt digitale treningsøkter, miljøuke med livestream og digitale samtale tjenester. I høst startet vi «walk and talk» for samtaler i frisk luft og etablerte «bare prat» en lavterskel telefonlinje for samtaler om hva som helst. Vi går nå inn i et samarbeid med Mental Helse og deres telefonlinje, forteller Pettersen.

Når ikke ut til alle

Studentsamskipnaden har studentboliger over hele distriktet og hadde i høst og før jul en kampanje for å gjøre hjemmene ekstra hyggelige.

- Vi pyntet studentboligene med planter og tekstiler for å gjøre det hyggelig. Før jul sørget vi for pepperkaker og gløgg, samt at alle boligene skulle ha et juletre for å skape hygge. Dessverre kommer dette kun de som bor hos oss til gode og kommunikasjon til øvrige studenter er vedvarende en utfordring. Vi jobber nå med å utvikle en app som skal nå ut til alle studenter med informasjon, sier Pettersen.


Ikke overrasket over problematikken

Kjersti Elgesem Kostveit er overhode ikke overrasket over at Telen ikke fant konkrete tiltak eller adekvat informasjon.

- Det overrasker meg ikke at du ikke fant noe, jeg sitter på universitetet som student og finner det ikke selv engang. Min erfaring er at folk sliter med å finne informasjon, spesielt i disse tider. Jeg har troen på at de faglige vurderingene er gode og dekket, men vi savner fortsatt de sosiale tiltakene i en vanskelig tid.