Vårt Land hadde torsdag den 15.september en artikkel om skolene i Skien som rapporterer om flere uopplagte og slitne elever pga. at de ikke har spist frokost. Avisa viser også til at Unicef bekrefter denne tendensen.

Artikkelen i Vårt Land forteller om Stigeråsen skole som nå har innført et gratis skolemåltid til elevene på alle trinn. Ordfører Hedda Foss Five bekrefter overfor avisa at kommunen nå arbeider med å tilby elevene ved alle skolene i kommunen et gratis måltid med brød og pålegg. Hun håper samtidig at staten vil komme på banen og gi midler til et skolemåltid.

Vi vil gi honnør til politikerne i Skien som tar på alvor at barn kommer sultne på skolen, og vi håper at Notodden kommune vil følge Skien sitt eksempel. Vi tenker at situasjonen ikke er så mye annerledes for våre elever. Vi vet at i 2021 levde 18 % av barna i kommunen i lavinntektsfamilier.

Det er nå på tide å ta skolemat opp igjen i den kommende budsjettbehandlingen. Vi har tidligere foreslått dette i kommunestyret, men forslaget falt. Nå håper vi at vi kan få med oss andre partier og få et flertall for et gratis skolemåltid. Og i fellesskap bør vi henstille til stortingspolitikerne om å gi oss øremerkede midler til en slik ordning.

Politikk handler om å prioritere. Vi mener at vi ikke har råd til å tillate at barn går sultne gjennom skoledagen. Sultne barn vil ha vanskelig for å konsentrere seg. Vi vet at en god frokost er viktig for helsen, konsentrasjonen og læringen hos elevene. Derfor bør det gjøres grep for å innføre dette i skolene jo før jo heller.

Et gratis skolemåltid vil være et utjevnende tiltak og det sikrer et minimum av den energien barn trenger.


Knut og Grethe Duesund Kommunestyremedlemmer / medlemmer av Partiet Sentrum