Utlyser 60 stillinger – mangler folk til å drifte veiene

Vestfold og Telemark fylkeskommune utlyser nå 60 stillinger, der over halvparten gjelder bygging og drift av vei. Får ikke kommunen dekning, kan de måtte kjøpe tjenester av veivesenet.