-Hvor finner jeg det, da?

-Hvor i huleste er Rabatt A.S Lavpris? Og hvor finner jeg Den norske Creditbank eller Turistinformasjonen?