For oss som leser regnskap og ser balansen de siste årene, er dette som forventet etter at Holta trakk seg helt ut i 2020 (nedtrapping fra 2018) etter å ha brukt over 200 millioner kroner på NFK siden 2003 og er sportslig sett på samme nivå 17 år seinere.

Klubben eier verken bane eller "klubbhus m/ tribune* eller annet som i vesentlig grad kan omsettes. Det er befriende at styreleder Jonny Pettersen åpner opp om den økonomiske og sportslige situasjonen til klubben. Det står det respekt av. Fortsetter den negative økonomiske utviklingen, vil klubben mest sannsynlig være insolvent i løpet av 2023. Kan vi håpe på to-tre lokale sponsorer som årlig kan bidra med 2-3 mill hver? Driftsutgiftene til bl.a strøm, kan ta livet av mindre klubber enn NFK. Å bruke anlegget på Sport mest mulig, uten at dette går ut over damefotballen og de unge, hadde vært økonomisk førstehjelp resten av året. At slik løsning er det siste NFK ønsker, er litt underordnet situasjonen klubben befinner seg i. Sportslig er det ikke bedre stilt selv om muligheten til å beholde plassen i 2. Div fortsatt er mulig, men utfordringene vil komme på løpende bånd da klubben enda ikke har økonomiske muskler til annet enn å få inn spillere som vil vise seg frem for så å kunne videreselges.

Å se fremtiden med positive øyne, er å bruke våre lokale spillere fra start og ikke la de entre banen etter 86 min. Slikt tiltak kalles spillerutvikling(se Snøgg damer) og gir resultat på sikt.

Pettersen ønsker en annen organisering av fotballen i Notodden, og jeg er helt enig dersom NFK rykker ned i 3.Div. Da vil klubben ligge en divisjon under Snøgg damer.