Åpner riksveg 36 som avtalt

SELJORD: Lørdag kveld åpner riksveg 36 for alminnelig ferdsel igjen. Statens vegvesen takker for tålmodigheten bilistene har utvist.

DEL

Det vil fremdeles være noe redusert framkommelighet langs Seljordsvannet. Sjøormporten tunnel har nå vært gjennom en omfattende rehabilitering hvor all innredning er revet ned og erstattet med ny.

- Vi har nå montert det meste av lys og installasjoner som skal gjøres. I løpet av kvelden. Lørdag vil vi fjerne den fysiske sperringen av vegen, opplyser byggeleder for tunnelrehabiliteringen, Ingar Reinskås i Statens vegvesen i en pressemelding tirsdag ettermiddag.

Oppgradert

Sjøormporten tunnel er nå helt oppgradert i henhold til EU-direktivene, slik alle tunneler over 500 meter skal være. I tillegg til utskiftingen av elektroinstallasjonene, har en geolog kartlagt tunnelen med tanke på sikkerheten. Deretter er det satt inn rundt 1 200 lange bolter for å bedre sikkerheten.

Før de nye installasjonene kom på plass, ble det montert plater av PE-skum gjennom hele tunnelen for å holde vann ute. Dette er armert og sprøytet med åtte centimeter betong.

- Fram til 13. desember kan det bli noe redusert framkommelighet i perioder mens vi arbeider. Etter det er vi helt ferdige, sier byggelederen.

Stenger i januar

Samtidig med stengningen har en opp til 60 meter høy fjellskjæring blitt sikret for å bedre sikkerheten til de veifarende. Anleggsarbeidet til prosjektet Rv. 36 Bø-Seljord er også godt i gang. Her er veglinja hugget og gjort klar til det mer omfattende arbeidet starter når rv. 36 stenger igjen 6. januar.

- Vår entreprenør har også startet å sprenge fjellskjæringer og begynt å bygge anleggsveger. Dette arbeidet vil fortsette også nå mens vegen er åpen i desember, derfor kan det i perioder forekomme noe ventetid mens sprengning pågår, forklarer delprosjektleder Anne Refsdal.

Artikkeltags