Vegvesenet mener tunnel blir for dyrt på toppen

FIKK 25 INNSPILL: Prosjektleder Trude Holter ved Rossebu, der Saggrenda-Elgsjø ender i vest.

FIKK 25 INNSPILL: Prosjektleder Trude Holter ved Rossebu, der Saggrenda-Elgsjø ender i vest. Foto:

Statens vegvesen bekrefter at de har fått inn 25 innspill til reguleringsplanen for E134 Saggrenda-Elgsjø. Nå skal Notodden kommune gå gjennom disse.

DEL

(Laagendalsposten) Åpningen av ny E134 er bak oss, men nå starter planleggingen av hva som skjer med flaskehalsen videre fra Saggrenda og over Meheia. Statens vegvesen ønsket seg innspill, og nå har de fått inn 25 av dem.

Innspillene er som ventet kommet fra offentlige etater som kommuner, fylkeskommuner og fylkesmenn, privatpersoner i Kongsberg og Notodden – samt grunneiere, hytteeierforeninger og miljøorganisasjoner.

– Omtrent som forventet

– Antall innspill og interessen for prosjektet er omtrent som forventet, sier prosjektleder Trude Holter på Statens vegvesens nettside.

Det var i slutten av august prosjektet arrangerte et åpent, digitalt informasjonsmøte om prosjektet der rundt 60 deltakere deltok.

Nå skal innspillene samles og leveres vertskommunene Kongsberg og Notodden, som ventelig vil behandle planen i november i år.

TUNNEL ELLER IKKE? Veiens høyeste punkt er her ved rasteplassen på Jerpetjønn.

TUNNEL ELLER IKKE? Veiens høyeste punkt er her ved rasteplassen på Jerpetjønn. Foto:

Flere alternativer

Planprogrammet inneholder fire vurderte veilinjer med to-, tre- eller smal fire-felts vei i dagen. I tillegg er det et alternativ med en lang tunnel under Jerpetjønn-området.

Statens vegvesen anbefaler forslaget med smal fire-felts vei i dagen, og anbefaler ikke lang tunnel på grunn av svært høye merkostnader.

Forslaget til ny E134-trase starter i Saggrenda i øst, der nye E134 nylig er åpnet. Den passerer Meheia på sørsiden av dagens vei. 15 kilometer ny E134 vil krysse dagens E134 ved Jerpetjønn, og gå på nordsiden av dagens vei fram til Rossebu vest for Elgsjø.

MULIGHETER: Her er de fire vurderte veglinjene, som alle går sør for dagens E134 over Meheia. (Skisse: Statens Vegvesen/Multiconsult)

MULIGHETER: Her er de fire vurderte veglinjene, som alle går sør for dagens E134 over Meheia. (Skisse: Statens Vegvesen/Multiconsult)

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken