Dette er en hilsen til deg som nikker når Jonas snakker om fordelingspolitikk, men ser at Erna har et poeng når hun påpeker at verdier må skapes før de kan deles. Til deg som tror på brede forlik som kan gi forutsigbarhet og stø kurs for landet over tid.

Ingen av oss finner vel et parti vi er enige med i alle saker, men for meg blir det også i år KrF. Regjeringen har ledet Norge trygt gjennom krevende farvann de siste årene. Med KrF og Venstre i regjering har politikken blitt trukket mot sentrum. Jeg skal innrømme at jeg ikke alltid har vært like begeistra for alle kompromissene, men jeg ser at KrFs deltakelse i regjering har gjort samfunnet både varmere og grønnere.

Det betyr noe at KrF er representert på Stortinget og kjemper for et raust samfunn med plass for alle og med rom for mangfold og annerledeshet. Det ligger i KrFs sjel å alltid stå opp for dem som trenger det mest.

Jeg tror veldig mange er enig med KrF i at familiene skal styrkes, ikke styres. Den enkelte familie vet best hvilken fordeling av foreldrepermisjonen som passer for dem. Kontantstøtte bør fortsatt være en mulighet for dem som ikke kan eller vil sende ettåringen i barnehage så fort det praktisk lar seg gjøre. Økt barnetrygd og økt engangsstønad for gravide betyr mye for dem som har minst fra før.

Jeg vil stemme på et parti som tar klimasaken på alvor, og som samtidig er opptatt av at omstillingen må sikre jobber, velferd og livsgrunnlag for de som kommer etter oss.

KrF vil sørge for at Norge ikke er seg selv nok – vi har et felles ansvar for vår verden. De fattigste i verden lider mest av våre klimautslipp. KrF tar på alvor at klimapolitikk også er utviklingspolitikk.

KrF trenger din stemme mer enn noen gang.

Kanskje du også er nærmere KrF enn du tror?

Hanne Kirsti Ljosland Waale