Jeg vet ikke hvor mange spaltemeter jeg som journalist og redaktør gjennom 40 år har skrevet om Notodden sentrum på dødsleiet både i artikkelform og på lederplass … Vi har sett en forvitring med noen få som har maktet å klore seg fast i en blanding av entusiasme, stahet og aksept for minimale overskudd. Vi har sett gårdeiere komme og gå hvor de lokale har hatt «hjartet på rette staden» med omsorg for byggene. Vi har sett at utenbys eiere med nese for kortsiktige gevinster har brent fingertuppene sine og latt bygg forfalle. Fugl Føniks, hva er det? Jo, et fabeldyr fra egyptisk mytologi, hvor den er et symbol på gjenfødelsen. Men la ikke ByLab bli en fabel … (se bilder i bildekarusell på toppen av denne kommentaren)

Vi har sett politikere som har snakket og ikke handlet. Sentrumsopprustningen, hvor to parseller av Storgata gjenstår og selve hjertet i byen, Torvet, har fått den samme pauseknappen som det Gahr Støre har trykket inn for E134 Elgsjø – Saggrenda. Bare med den forskjellen at den har vært holdt i pauseknappmodus i drøye 10 år. Men det må det bli endring på. Nå har 41 kommunestyrerepresentanter vedtatt et levende sentrum med bokvaliteter i seg både i arealplanen og samfunnsplanen, begge OVERORDNA planer for Notodden. Det MÅ komme til syne både i valgkampen og ikke minst i budsjettet for 2024 og kommunens økonomiplan. Noe annet vil være et narrespill!

Så til salven for sjelen og sentrum. USNs tunge inntreden i ByLab var en glede å høre på Bellman Kulturpub som avslutning på testen ByLab på en kald marskveld, som likevel var varm og struttet av energi i bygatene. På puben i hjertet av Notodden la en rekke representanter fra USN fram meninger, muligheter og konkrete løsninger på storskjermen. Til glede, nytelse og angripelig muligheter. Slipp de kreative til, utnytt deres kompetanse til beste for sentrum og Notodden som kommune. USN har altfor lenge vært en stat i staten Notodden. Nå ber de om å få involvere seg i sentrumsutviklingen – kanskje den viktigste arena samlet sett om vi skal veie ordene bolyst og botrivsel. Hei dem inn, applauder dem, grip dem, hold på dem. Og ikke la politiske særinteresser overskygge denne viktige detaljen for å skape vekst og utvikling. Vi kan få en bypassoperasjon av hjertet i kommunen vår – sentrum.

Med så mange gode krefter for å nå et mål vi har satt oss i 30 år, er dette mulighetenes mulighet. La ByLab vokse, ta sentrum i bruk og vis at dere i kommunestyret representerer ordet ja. Få byråkratene til å spille på lag.

For Notodden er en vakker by som har en mulighet til å bli en turistattraksjon side om side med den trivselen et levende sentrum vil gi oss som bor her.

ByLab er mer enn et forsøk og på Bellman viste USN at de vil fortsette med arbeidet hvor deres kompetanse, studentene og kreativiteten er viktige medspillere for Notodden.

Velkommen på laget, vi har fått eliteseriespillere innen byutvikling på laget – i blått og hvitt. Takk for det!