Senterpartiet har gått til valg på å beholde de gamle fylkeskommunene. I vår Åslaug Semb Jacobsen har vi hatt en sterk frontfigur, som i to valgkamper har kjempet for Telemark som selvstendig fylke. Vi kjempet imot med nebb og klør gjennom flere valgkamper, og gjorde rekordgode valg. Velgerne visste hvor de hadde, og har SP, og vi har vært svært klare i vårt standpunkt.

På hvilken måte er det uredelig å følge opp vår sterkeste sak i valget? Det oppleves som en helt klar bestilling fra velgerne, og å ikke følge det opp, går på tvers av de demokratiske prinsipper.

Det er ganske ironisk å bli beskyldt for uredelighet for å følge de signaler vi får av befolkningen. Er det mer redelig å trosse demokratiske prosesser, og overkjøre den lokale selvråderetten, og tvinge gjennom en sammenslåing som det folkevalgte nivået som ble berørt sa nei til. Å være tro mot Høyres sentrale tvang har aldri, og kommer aldri til å bli en prioritet for oss.

Mener Wåle at de spurte kommunene ikke forstår hva som er best for dem? Kommunene ble spurt, og et overveldende flertall sa klart nei til Vestfold og Telemark. Er det å lese høringssvar, og ta hensyn til disse Wåle mener er uredelig?

SP har 9 av representantene i fylkestinget. 42 stemte for splittelse, inklusiv store deler av Høyres gruppe. Hvorfor er det SP som er uredelige, når ikke en gang høyres egne representanter stemmer for et vedtak som er tvunget på oss, av Høyre?

Kanskje, er det på tide at Wåle kikker litt i sin egen gruppe, og ikke minst, sin egen ordbruk. Uredelig er neppe det ordet som best beskriver Senterpartiets opptreden i denne saken, selv om det er hyggelig å få hele æren for det vi opplever som en seier for det lokale demokratiet.