Utrykningspolitiet (UP) har hatt laserkontroll i 60-sonen på E134 i Sauland. Politiet opplyser på Twitter at en bilfører har blitt ilagt et forenklet forelegg etter å ha passert laserkontrollen i 70 km/t.