Når det gjelder denne støyen i sentrum i Notodden, så har jeg sagt i tidligere leserbrev at jeg har full forståelse for de av beboerne som føler og sliter med denne unødvendige støyen.

Men når det er sagt, så er det noen spesielle politikere som gjentatte ganger blir med i hylekoret for å støtte sine omgangsvenner som bor i sentrum, og det har de full rett til å gjøre. Det er et ordtak som sier at kua har glemt at den en gang var kalv, og det passer godt inn i denne saken synes jeg.

Det derimot jeg reagerer på var bl.a det leder for Venstre Torgeir Fossli sa i oppslaget i Telen der han tok til orde for at det var politikerne i kommunestyret som hadde ansvar for å sørge for ro og orden i sentrum. Hvis det er vi politikere som skal sørge for ro og orden i sentrum, da er jo vi tilbake til den status vi i dag har. Vi har bedt politiet luke ut bråkmakerne og hvis de ikke klarer det, hva slags politi har vi da?

- Jeg betviler ikke det konstituerende politistasjonssjef Sigrid Dahl sier at de slett ikke har fraskrevet sitt ansvar om nattero i sentrum, de har rett og slett ikke ressurser nok og det samme mener jo også Per Christian Voss (H) i sitt innlegg i saken, der han sier at ro og orden selvfølgelig er en politisak, og like selvfølgelig er det at politiet ikke har ressurser til å overvåke en veistubb i Notodden sentrum utover sporadiske tilstedeværelse. Sitat slutt.

Det er underlig fascinerende og naivt at både Fossli og Voss og de andre av de i opposisjonen som har ytret seg i denne saken, har glemt hvem som innførte politireformen og som vi nå får se bivirkningen av. La meg kort fortelle at det var regjeringen Solberg (H) som innførte politireformen sammen med Frp, Venstre og KrF.

Den har formelig støvsuget distrikts-Norge for politifolk og sendte dem til storbyene, slik at distriktene sitter igjen med Svarteper. Dette kan ikke fortsette da distriktene vil bli gjenstand for mer lovløshet uten mer og flere politifolk!

Avslutningsvis vil jeg komme med et forslag som jeg mener styrker politiets håndheving av loven, og beboerne i sentrum vil få nattero.

Teksten på skilt:

All støy og musikk som forstyrer og hindrer natteroen er forbudt mellom 23.00 – 06.00. Overtredelse straffes med bøter og beslag av støykilden - musikkanlegg.

(Musikk ol som ønskes utover 23.00 må det søkes tillatelse fra politiet)

Notodden kommune

Henrik Bakke

4. listekandidat, Notodden Sp