I trygge hender på USN

-Jeg har ingen kjente her. Derfor er det veldig greit, og litt trygt, med en fadderordning og aktivitetsuke ved studiestart.