Flere sliter, men stort sett er Telemarks ungdom fornøyd

Ungdom (Illustrasjon)

Ungdom (Illustrasjon) Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Ungdom i Telemark er stort sett fornøyd - men det er ikke helt problemfritt.

DEL

Undersøkelsen «Ung i Telemark 2015» er gjennomført og analysert - og Telemark fylkeskommune har oppsummert tallene slik:

Undersøkelsen viser at de fleste ungdommer i fylket trives. Flesteparten svarer at de har et godt forhold til foreldrene sine, bruker lite rusmidler og lever gode liv.

Men undersøkelsen viser også at en del ungdom viser tegn på psykiske plager. Dette er særlig utbredt blant jenter. Nær halvparten av jentene svarer at de i løpet av den siste uken før undersøkelsen hadde bekymret seg mye og følt at alt er et slit. En del oppgir også at de er ensomme og sliter med kroppsbildet og selvfølelsen sin.

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal mener vi må ta slike signaler på alvor. Han sier det er viktig at vi tør å involvere oss hvis vi ser at noen sliter, og mener at alle som jobber i skolen og skolehelsetjenesten kan være mer oppmerksomme på dette.

Undersøkelsen viser at gutter bruker mye tid foran skjermen med spill. Mer enn i landet for øvrig. Mens guttene bruker mye tid på dataspill, bruker mange jenter mye tid på sosiale medier.

De fleste trives på skolen, men én av fem svarer at de gruer seg for å gå på skolen. Jentene er i flertall her. På vgs har én av fire vurdert å slutte i skolen.

Fylkesopplæringssjef Helge Galdal mener «Ung i Telemark» er med på å løfte bevisstheten om hva psykisk helse betyr for gjennomføringen i videregående skole.

– Noe av det som står høyest på min agenda er at ungdom fullfører videregående opplæring og får med seg den kompetansen ut i samfunnet. Enten om det er studiekompetanse til bruk i videre studier, eller et fagbrev for å gjøre en jobb i samfunnet med den bakgrunnen, sier Galdal.

Elevene svarer også at røyk er ut og snus er inn. Blant elevene på videregående skole svarer 16 prosent av guttene og 11 prosent av jentene at de snuser daglig.

Du kan lese hele artikkelen på fylkeskommunens nettside her.

Artikkeltags