Skal du inn på boligmarkedet har du mest sannsynligvis behov for å ta opp et boliglån. Da må du gå til banken din, som skal vurdere om du oppfyller kravene utlånsforskriften krever. Holland og Ming i Hjartdalsbanken forteller at de alltid prøver å finne best mulig løsning, og at ønsket er å få lokale unge inn på boligmarkedet.

- Kom og ta en kartleggingsprat

- Hvordan skal man gå frem når man skal kjøpe bolig, og trenger boliglån?

- Da er det lurt å først kontakte oss. Da vil vi ta en prat hvor vi kartlegger hva som er realistisk og ikke. Det er alltid veldig ulikt fra person til person, derfor er det så nyttig å møtes og finne ut av de ulike tingene. Mye av det gjøres elektronisk, hvor vi kan hente inn informasjon om inntekt, forklarer Holland som legger til at denne praten er helt gratis å ta.

- Vi vet det er mange, spesielt unge, som vegrer seg for det, ofte fordi mange synes det er vanskelig å forstå seg på - men da er vi der for å hjelpe. Ingenting er for dumt å spørre om. Dette er ikke ting man lærer om på skolen, så det er helt lov å synes det er vanskelig, legger Ming til.

Hva går denne kartleggingen ut på?

- Utlånsforskriften bestemmer hvilke krav vi skal gå ut fra - som egenkapital og betjeningsevne. Hovedregelen er at alt vi gjør må forsvarliggjøres, vi har ikke lov til å sette noen i en vanskelig situasjon. Det er mange kunder som ofte vil ha mest mulig penger, men det må være forsvarlig, forklarer Ming.

Utlånsforskriften

Forskrift om finansforetakenes utlånspraksis (utlånsforskriften) gir regler for hvor mye banken kan låne ut til kundene sine.

Den er basert på bestemmelser om:

  • Betjeningsevne
  • Gjeldsgrad
  • Belåningsgrad
  • Egenkapital
  • Avdrag

KILDE: bnbank.no

- Spar penger!

- Hva med unge som vet de skal kjøpe en gang, men at det ikke blir før om noen år - hva er deres beste tips til de?

- Det er å spare penger! Da er BSU en veldig god løsning - der legger man av litt hver måned, sier Ming.

- Hva er deres beste tips for å spare penger da?

- Å få seg en jobb først og fremst, og når man da har en fast inntekt er det lurt å starte å spare med en gang, slik at man blir vant til at det forsvinner en del av inntekten fra starten av. Har du jobb, inntekt og ikke har kjøpt bolig så er BSU en veldig god ordning. Da får du skattefradrag på pengene du setter inn hvert år og det er veldig god rente, forklarer Holland.

BSU - Boligsparing for ungdom

BSU er boligsparing for de under 34 år. Slik fungerer det:

  • Du får 20% skattefradrag på pengene du setter inn hvert år, det vil være maksimalt 5500 kroner (med mindre du eier egen bolig pr. 31.12 i skatteåret. Dette gjelder både primær- og sekundærbolig).
  • Du må tjene minst 87 000 kroner for å få maksimalt skattefradrag på 5500 kroner.
  • Du kan spare inntil 27 500 kroner per år og totalt 300 000 kroner.
  • Du kan kun ha en BSU-konto uavhengig av bank.

KILDE: dnb.no

Hva lønner seg for førstegangskjøpere?

- Hva vil dere si lønner seg for førstegangskjøpere - selveie eller borettslag?

- I borettslag er mye inkludert i felleskostnadene. I en analyse vil vi også se på det, hvor mye har borettslaget du ønsker inn i i fellesgjeld. Nyere borettslag har ofte for høy fellesgjeld for unge som er nye i boligmarkedet - men eldre borettslag er ofte en god løsning. Eneboliger igjen har høyere vedlikeholdskostnader - og kostnader utenom som kommunale avgifter, strøm og eiendomsskatt. Ut ifra alt dette lager vi en analyse, forklarer Holland.

Ming påpeker at det er viktig å ha i bakhodet at man må starte et sted som førstegangskjøper.

- Det er ikke realistisk å få tak i drømmeboligen i første omgang. Man må komme seg inn på markedet. Holder man seg til å leie så er det stor sannsynlighet for at man betaler på noen andres boliglån - eier man så betaler man ned til seg selv. I tillegg til å få den følelsen av at dette er mitt.

Verken egenkapital eller familiehjelp?

- Dersom man har spart opp penger, men ikke når egenkapitalkravet og ikke har mulighet til å få hjelp fra familie, er det ingen muligheter for å få boliglån da?

- Det er noen muligheter! Det meste starter med en prat. Så er det igjen slik at alt må forsvares - og det finnes eksempler på at vi finner løsninger for slike eksempler også. La oss ta eksempelet på et ungt par som er nyutdannede, ikke har spart nok, men en del. Dersom vi ser at vi kan forsvarliggjøre å bidra med en litt høyre sum - så er det mulighet for det.

Fleksibilitetskvote

Bankene har lov til å innvilge lån til kunder som ikke oppfyller alle kravene som utlånsforskriften krever - det er dette som er fleksibilitetskvoten.

Unntakskvoten er på maksimalt 10% av alle lån hvert kvartal.

KILDE: bnbank.no

- Mange unge har jo høye studielån, hva har det å si for mulighetene for å få boliglån?

- Vi vurderer jo hver enkelt gjeld for seg med de forutsetningene det har. Studielån har en gunstig rente, og er normalt å ha, det ses annerledes på enn for eksempel forbrukslån.