Det sier en skuffet verdensarvkoordinator i Telemark Eystein Andersen etter at statsbudsjettet ble lagt fram onsdag formiddag.

- Posten har en liten økning på knappe tre millioner kroner, men det er snakk om penger spm er hentet tilbake fra tidligere år, så i realiteten er det ingen økning. Posten står på 42 millioner kroner slik den gjorde før Notodden/Rjukan fikk verdensarvstatus. Dette er i utgangspunktet som forventet ut fra de signalene vi har fått tidligere, men det er likevel skuffende ut fra ambisjonsnivået vårt, sier Andersen.

- Jeg hadde håpet det kunne ligge midler inne i budsjettet til Norsk Industriarbeidermuseum fra KMD til å opprette verdensarvsenter, men det kom heller ikke, legger han til.

Også i Industriarbeidermuseet på Rjukan er man skuffet over at verdensarvstatusen ikke er tatt hensyn til i årets budsjett:

- Med verdensarvstatusen haddee jeg forventet at man hadde løftet dette litt all den tid det var Regjeringen som var formell søker da søknaden om verdensarvstatus for Notodden og Rjukan ble sendt. Publikum forventer jo at vi skal formidle verdensarven fra 6. juli - dagen etter at vi fikk statusen - men når regjeringen ikke legger til rette for dette så bir det jo vanskelig. Men vi skal stå på og jobbe aktivt videre for å få verdensarven inn i budsjettene, sier NIA-sjef Runar Lia til Telen.

Regjeringa foreslår riktignok 40 millionar kroner ekstra til verneverdige fartøy neste år, men den satsingen er først og fremst en del av regjeringens tiltakspakke for å øke sysselsettingen på kort sikt i en krevende situasjon i verfts- og verkstedindustrien lang kysten.

Fra samferdselsdepartementet er det heller ikke satt av en krone til opprusting av Tinnosbanen i årets budsjett.