Ukens hukommelsestest - får du 10 rette?

Våre lesere følger godt med i lokalsamfunnet. Og den ukentlige quizen får mange til å lese artiklene litt ekstra nøye. Så her er ukens test. Lykke til!