Sjetteklassingene ved Tveiten er best i Telemark

Sjetteklassingene ved Tveiten barneskole har spart miljøet for utslipp av 117 kilo CO₂, ved å gå til skolen.