Slik kan tungtvannsmuseet bli

Av

Norsk Industriarbeidermuseum har engasjert firmaet Point Arkitektur til å lage skisser av et sikrings- og museumsbygg over den berømte Tungtvannskjelleren på Vemork.