– Ikke klageadgang på vannvedtak

Artikkelen er over 2 år gammel

Hjartdal kommunestyre vedtok med 15 mot 2 stemmer onsdag at det ikke er klageadgang på kommunestyrevedtaket fra i fjor høst om valget av Sjåvatn som vannkilde for det kommunale drikkevannsledningsnettet som er under utbygging på flere av hyttefeltene i Tuddalsfjella.