– Det har ikke rot i virkeligheten

MOTANGREP: Grunneiere og hytteeiere sier det ikke er sant at de fordyrer VA-prosjektet i Tuddal. Her representert av Sigrid Dahl, Geirmund Rui, Tore Hagen (THF) og Håkon Bøen.

MOTANGREP: Grunneiere og hytteeiere sier det ikke er sant at de fordyrer VA-prosjektet i Tuddal. Her representert av Sigrid Dahl, Geirmund Rui, Tore Hagen (THF) og Håkon Bøen. Foto:

Artikkelen er over 1 år gammel

HJARTDAL: Grunneiere vil ha seg frabedt at politikere fra Ap, Sp og KrF mener det er de som fordyrer VA-prosjektet i Tuddal. – Sannheten er en helt annen, sier grunneier Håkon Bøen.

DEL

VA-prosjektet i Tuddal har vokst fra 130 til 354 millioner siden oppstarten i 2008. Et samlet kommunestyre er enig i at Kovstulheia-Russmarken trenger både et nytt avløpssystem og nytt vannsystem. Det første er også hytteeiere og grunneiere enige i. Det var ikke et samlet kommunestyre som gikk for Sjåvatn som ny vannkilde. Ni representanter var for, sju var imot. Det store flertallet av hytteeiere er imot ny vannløsning. De har vann fra før. Det koster 260 000 å koble seg på, 130 000 for avløp og 130 000 for vann.

Krevde aldri penger

I forhandlingsmøtet som ble gjennomført – som ligger til grunn for påstanden fra politikerne om at grunneierne fordyrer VA-prosjektet – var grunneiere og hytteeiere til stede. Det var også ordfører og konstituert rådmann, i tillegg til partenes advokater.

Sannheten er at vi aldri har krevd erstatning og aldri har fått ei krone i erstatning

Håkon Bøen, grunneier

– Det ble spurt om kommunen var villig til å betale erstatning. Bakgrunnen for det var at utbygger Russmarken VA hadde tilbudt en grunneier erstatning på 10 kroner per kvadratmeter. Totalsummen var litt over 31 000 kroner. Politikerne opplyser til TA at det var grunneierne som krevde erstatning. Det blir altså helt feil. Vi krevde aldri penger. Det er ille at de fremstiller det på en måte som sverter grunneierne som er motstandere av Sjåvatn som vannkilde. Sannheten er at vi aldri har krevd erstatning og aldri har fått ei krone i erstatning. Vi har gitt gratis grunn til hver eneste meter med rør som er lagt ned, sier grunneier Håkon Bøen.

Ikke til selvkost

Han sier det var flere tema som ble tatt opp på dette forhandlingsmøtet.

– Blant annet at utbygger Russmarken VA tidligere hadde inngått avtaler med entreprenører før kommunen hadde inngått avtaler med grunneiere. Resultatet ble at kommunen måtte betale ekstra penger til entreprenører fordi de måtte vente. Det er fordyrende, sier Bøen.

– Det har ikke rot i virkeligheten det politikerne sier til TA, sier grunneier Geirmund Rui.

– Politikerne sier at noen grunneierne krever «stor erstatning» for å tillate graving. Vi snakker altså om et tilbud på 10 kroner per kvadratmeter. Ved en ekspropriasjon er det to kroner per kvadratmeter. Ordfører Bengt Halvard Odden sier også at det er de samme grunneierne – altså oss – som fordyrer hele prosjektet. Etter valget av Sjåvatn heter det at det skal være 100 prosent selvkost, men Hjartdal har aldri hatt det tidligere. Rådmannen opplyser at i 2016 var selvkostgraden på vann 66 prosent og 79 prosent for avløp. Siden Hjartdal kommune allerede er i norgestoppen når det gjelder VAR-avgifter anbefaler rådmannen å legge en markedspris til grunn – i stedet for selvkostprinsippet. Det betyr altså at det er Hjartdal kommune som skal betale mellomlegget, sier Bøen.

Hyttesalget i snitt

– Politikerne sier grunneierne er grådige og at det er hytteeierne som skal betale utbyggingen. Sannheten er en helt annen, sier Bøen.

Grunneiere og hytteeiere har regnet på den økonomiske utviklingen i VA-prosjektet. De legger til grunn et tomtesalg på fem i året. Dette er basert på statistikk over salg i perioden 2012 til 2018. 2013 var et toppår med 15 salg. I 2016 ble det solgt tre tomter, i 2017 var det seks salg og hittil i år er det tre salg. Snittet i disse årene er 6,8 salg. VA-motstanderne sier fem er et realistisk tall, siden de mener VA-utbyggingen vil skremme vekk en rekke hyttebyggere.

– Med 350 abonnenter i 2021 – når utbyggingslånet er på maks – 354 millioner kroner – vil det første underskuddet komme i 2026. Et underskudd som vil øke dramatisk i årene som kommer, sier Bøen.

Grunneierne mener også at den årlige avgiften som er vedtatt – på 9900 kroner – er kunstig lav.

Rådmannen i Hjartdal har også regnet på VA-prosjektet. Hvis kommunen har 500 vann- og avløpsabonnenter i 2050, vil underskuddet være på 168 millioner kroner. Med 1000 abonnenter i 2050 går prosjektet 33 millioner i pluss.

Basert på synsing

– Det vi vil frem til er at det er Hjartdal kommune som fordyrer dette prosjektet, ikke grunneierne. De skal ikke følge selvkostprinsippet og det er dette vi mener er underslått ovenfor Hjartdal kommunestyre, sier Bøen.

Hjartdal kommune legger i sine beregninger til grunn at det skal selges 20 nye hyttetomter i året de neste 30 årene. Det gir et helt annet regnestykke. På spørsmål om hva som ligger til grunn for den beregningen er svaret at politikerne «har troen på Tuddal».

– Kommunens tall er basert på synsing, gjetninger, hva de selv tror – og sammenligninger med hva andre utbyggere i Norge opplever. Vi har sett på statistikken de siste sju årene og vi har til og med tatt med tall fra Måsafjell der hyttene ble solgt under feil premisser – med lokalt vann. Uten Måsafjell så er snittsalget tre tomter i året de siste sju årene. Går renta opp så kommer katastrofen til Hjartdal om få år. Robek neste, sier Tore Hagen, leder av Tuddal Hytteforeningers Fellesutvalg (THF).

Ordføreren svarer

Ordfører Bengt Halvard Odden har lest saken og sier Hjartdal kommune har fattet de vedtak som er fattet på demokratisk vis og håper alle involverte nå vil arbeide i fellesskap for å gjøre satsingen vellykket. Han ønsker derfor ikke å kommentere detaljer, bortsett fra en ting.

- I referatet fra møtet der kommunen møtte grunneierne står det at grunneiernes advokat på vegne av sine klienter ber om en engangssum som erstatning for de rettighetene grunneiere avstår fra ved å gi gravetillatelse. Det referatet er ikke bestridt, sier Odden.

Artikkeltags