Den ene av transport-elevene er fra Skien og kjenner godt til bruken av kokain ved Skien videregående skole. Han så riktignok ikke innslaget på NRK Vestfold og Telemark onsdag kveld hvor man fokuserte på problemet, men understreker at han har kjennskap til at bruk og salg av kokain er svært utbredt ved den videregående skolen i Skien.


Bekymret

Ungdomsrådet i Skien sier til NRK at de er bekymret for hvor vanlig det er å bruke kokain blant unge. De etterlyser tiltak for å øke kunnskapen blant de unge. Blant annet ønsker de mer undervisning om temaet i skolen.

– Det er lettere å få tak i et gram med kokain enn en sixpack med øl, sier Erlend Monstad Lund, elevrådsleder ved Nøtterøy videregående skole. Han oppfordrer politiet til å gjøre mer for å håndtere problematikken. – Det skjer også i de kule og populære miljøene, hvor det er høy sosioøkonomisk status, og blant ungdommer fra ressurssterke familier, mener Monstad.

Den økte bruken av kokain finner man også igjen ved de videregående skolene i Sandefjord og Nøtterøy.

Ikke kokain

-Jeg tror ikke det finnes noe kokainbruk her ved skolen, understreker transporteleven fra Skien.

-Det er selvsagt hyggelig å høre, men vi kommer fortsatt til å kjøre informasjonsmøter om narkotikabruk for elevene, og vi vil fortsatt ha et tett samarbeid med politiet og SLT-koordinator Ediz Zubovic. Rektor forteller også at økt voksentetthet i felleslokalene vil være med å forhindre at narkotika blir utbredt.

Telen har snakket med flere elevgrupper i skolens "vandrehall", og for alle var nettopp omsetning og bruk av kokain ved skolen, helt ukjent.

Kokain på skolen ukjent

-Jeg kjenner ikke til at det har vært noe tilfelle av narkotikabruk her ved skolen, sier stasjonssjef Geir Andreassen, til Telen. Han understreker at politiet ikke har samme fokus på narkotikaproblemer som de engang hadde. -Vi har også mindre kontroll over hvor utstrakt bruken av narkotika er for tiden. Narkotika har kommet stadig lengere ned på prioriteringslista, sier Andreassen, som understreker at bruk av narkotika i dag blir ansett som et helseproblem - ikke nødvendigvis lenger kriminelt.