Det opplyser Norsk Helsenett på sine nettsider. Norsk Helsenett er et statlig foretak, eid av Helse- og omsorgsdepartementet.

Alle brukere av e-resept er berørt, og det er foreløpig ukjent når problemene vil bli løst.

– Vi setter alle ressurser inn på å finne og rette feilen, heter det i meldingen.