Det ekstraordinære årsmøtet i Snøgg fotball viste motsetninger mellom trenere/guttespillere og styret i klubben. Årsmøtet la fram forslag og motforslag, det var ulike meninger om hva som ville være best for fotballen i Notodden og for G16-kullet spesielt.

Som styreleder er det viktig å peke på at alle som deltok på dette årsmøtet ønsker det beste for klubben og spillerne! Det var uenighet om hva man mente var den beste løsningen, begge sider argumenterte for sitt forslag, det er en ærlig sak.

I ettertid, når kampens hete er over, innser jeg at min kritikk av Øyvind Tobiassen i Telen gikk for langt, og kan misforstås. For det første ble det opplyst om at det var flere som sto bak motforslaget som ble vedtatt, selv om han var den som formelt sendte det inn. For det andre er det å være trener for aldersbestemte lag ikke en lønnet «jobb», men et verv man tar på seg uten vederlag. Øyvind og Christian har ikke personlig økonomisk vinning av å påta seg trenerjobber for G16.

I samtaler mellom da aktuelle trenere og styreleder/nestleder etter årsmøtet er vi enig om at årsmøter vanligvis ikke fordeler trenere på de ulike lagene. Trenerkabal og treningstider håndteres av sportslig utvalg. Ingen andre trenere enn dagens G14-trenere var mer ønsket som trenere for G16, så det var unødvendig å legge det inn i trenernes motforslag.

I ettertid av årsmøtet har det vært et godt og konstruktivt møte mellom styreleder Hanne Thürmer, nestleder Atle Huseby og trenerne Øyvind Tobiassen, Christian Natadal og Kenneth Bårdseng. Vi har skværet opp og går videre mot et godt årsmøte i mars, da har vi tro på at styret og trenere kan samle seg om felles vedtak. Det er også god kommunikasjon mellom Snøgg og NFK om veien videre. Nå er det viktig å se framover, og forsøke å legge stridigheter og uenigheter bak seg!

Hanne Thürmer, styreleder

Øyvind Tobiassen, trener G16