Skulle på Dyrsku'n -måtte sette fra seg 1300 kilo salgsvarer

To sjåfører hadde så mye overlast i varebilene sine, at de måtte sette igjen godset de skulle selge på Dyrsku'n.