Dette tallet har skremt politiet - det burde du også ta på største alvor

Politiet kommer nå med en bønn til både bilister og fotgjengere.