Tor Henning minnet av arbeidskolleger

– Vi ønsker ro rundt de ansatte og har derfor skjermet alle for media. Vi hadde i dag en fin og varm minnestund for Tor Henning.