- Kan ikke forhandle tomtepris i avisa

Tirsdag til uka skal Kirkelig Fellesråd på nytt behandle den betente saken om salg av 50 mål tomt til Tinnoset Sag - som ønsker å kjøpe. Kirkevergen ber rådet om fullmakt til å selge for 20 kroner kvadratmeteren - eller 1 million kroner.