Konklusjonen om Tinnosbanens framtid utsatt

Utredningen om Tinnosbanens framtid fra Bane Nor skulle vært klar 30. juni. Nå blir utredningen lovet ferdig 15. august.