Har i hvertfall talla på bordet

- Vi har i hvert fall fått tallene på bordet. Nå er Tinnosbanen og tømmerterminal grundig utredet. Det er alltid en fordel.