- Dette kan ikke staten stå ansvarlig for

Nå ruller høringsuttalelsene om Tinnosbanen inn. Riksantikvaren mener at staten ikke kan stå ansvarlig for ikke å gjøre noe med den verdensarvfredede banestrekningen