Ønsker dialog om Tinnemyra

-Vi ønsker en god dialog for å finne løsninger alle parter kan være fornøyd med.