Ungdommen kan glede seg til årets nyhet på Tinnemyra

Av

I år skal vi prioritere ungdommene på Tinnemyra, sier Oddvar Kaasa, leder av venneforeningen. 446 690 kroner i grasrotandel åpner mange muligheter.