Derfor er det så mye pollen nå

Pollengult overalt synes du? Slik som her på Tinnemyra hvor bekkene er helt gule. Eksperten forteller hvorfor.