Tilrettelagte boliger: Nå skal det utredes litt igjen

Nå skal det utredes muligheter for tilrettelagte boliger på Notodden omsorgssenter (NOS) og på Solhaug, i tillegg til Jernverkstomta. Formannskapets forslag om å se på Bjørkly/Gulltunområdet ble nedstemt.