Tilrettelagte boliger: Brukere og pårørende har ventet i to tiår – og må fortsatt vente

Nå skal det utredes muligheter for tilrettelagte boliger på fire andre steder i Notodden, i tillegg til utredningen som allerede er gjort for et nybygg på Jernverkstomta.