Blir ny reguleringsplan vedtatt er unike Nordstul på Blefjell tapt for alltid. Nordstul må være mer verdt i sin nåværende form.
Nordstul er et unikt sted for lavterskel folkehelse. Turer på beina, langrennsski eller trugger. Et viktig sted for psykisk og fysisk helse for mange mennesker. Små beskjedne hytter spredt rundt i skogen. Den nøkterne og folkelige profilen ønsker alle mennesker velkommen.

Det er ikke mange slike steder igjen. Et sted fri for stress og press. Nordstul er tett på og en del av Omnflug naturreservat. I forskriften står det at det ikke må iverksettes tiltak som kan endre naturmiljøet, som f.eks. oppføring av bygninger, anlegg, bygging av veier. Her er et rikt dyreliv med ryper, hare, mulig villrein, elg og mye mer. Nærheten til storslått høyfjell med Bletoppen og Sigridsfjell.

Her ferdes unge, eldre og barnefamilier. Det spørres om vei og hvor du kan finne gode badeplasser og bær. Nordstul er et unikt særegent sted, med egen verdi. Vil virkelig våre folkevalgte tillate at Nordstul raseres? Hogge skogen flatt ned? Sprenge fjell for å bygge store hytter tett i tett, hotell, butikk, og skitrekk på dette unike stedet? Vil dere bytte ut et unikt folkelige, lavterskel sted med lodge og landskapshotell?

Det er mange flere enn hytteeiere som er glad i og bruker stedet.
Hvem av våre folkevalgte tar ansvar for å verne Nordstul?
Avgjørelsen vil ikke kunne reverseres for kommende generasjoner. Den er endelig.